ПрАТ "Елопак-Фастiв"
          Адре
са:                08500, Україна, Київська обл., мастів,вул.Великоснітинська,67

     Галузь діяльності:     виробництво гофрованого картону та упаковки з картону і паперу 

                      

     Тел.: (045-65)6-66-05 приймальна

     Тел.: (044) 537-53-41 відділ збуту

     Факс: (044) 537-53-40 служба маркетингу

http://www.elopak.ho.ua/i7.gif E-mail: uaoffice@elopak.com

 

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

2011

1). Інформація про чергові загальні збори акціонерів -  ФАЙЛ 1  (завантажити файл)

Інформуємо Вас ,що чергові загальні збори акціонерів (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства “Елопак-Фастів” (далі – Товариство) відбудуться 27 березня 2012 року, об 11-00 в приміщенні актової зали  за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітинська, 67.

Реєстрація учасників Зборів здійснюється за зазначеною адресою у день проведення Зборів з 9-30 до 10-50.

Порядок денний Зборів

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря Зборів.

3.Затвердження регламенту роботи Зборів.

4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

5.Затвердження звіту  Правління.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.  

7.Затвердження звіту Ревізійної  комісії Товариства  щодо  висновків по  балансу  та  річному звіту Товариства  за 2011 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення щодо виплати дивідендів  за     підсумками  2011 року.

9.Визначення  основних  напрямків  діяльності  Товариства  у  2012 році.

10.  Внесення змін до Статуту ПрАТ «Елопак-Фастів» шляхом викладення Статуту в  новій редакції.

11.  Затвердження  «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Елопак- Фастів».

12.   Затвердження  «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Елопак-Фастів».

13.  Затвердження  «Положення про Правління ПрАТ «Елопак-Фастів».

14.  Затвердження  «Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Елопак-Фастів».

15.  Викуп Товариством акцій власного випуску.

16.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17.  Обрання членів Правління Товариства.

18.  Обрання голови Правління Товариства.

19.   Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Для участі в зборах Вам необхідно мати при собі:

Додаткова інформація для акціонерів:

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 21 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, у робочі дні з 10 до 16 години за адресою: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітинська, 67. Також  за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше, ніж  за 10 днів до зазначеної вище дати скликання Зборів.

 

Довідки за тел.: (044) 537-53-43, (04565) 6-67-59 

Наглядова рада Товариства

 

 

 

 

2).  Особлива інформація емітента  - ФАЙЛ 2 (завантажити файл)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛОПАК-ФАСТIВ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

            Приватне  акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження 

            08500 м.Фастiв Київська область, Великоснiтинська, 67

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

            00418082

1.5. Міжміський код та телефон, факс

            044 5375343 044 5375342

1.6. Електронна поштова адреса

            Nelia.Petrova@elopak.kiev.ua

 

1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації -

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб

2. Текст повідомлення

27.03.2011 року загальними зборами акціонерів прининено повноваження члена Ревізійної комісії Журавкової Олени Олексіївни ( паспорт СН 361973 виданий 06.11.1996 року Вишневським МВМ ГУ МВС України в м.Києві) у зв`язку із закінченням терміну дії повноважень. На посаді перебувала 4 роки. Володіє 0,0017% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

 

Загальними зборами  27.03.2012 року членами Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки обрано:

1.Юридичну особу «Елопак А.С.» (Норвегія) . Місце знаходження: Індустрівейен, 30, 3430, м. Спіккестад, Норвегія (Industriveien 30, 3430 Spikkestad, Norway). Кількість акцій, що належать компанії  - 98,6156% статутного капіталу Товариства. Компанія є афілійованою особою ПрАТ «Елопак-Фастів».  Компанія має намір уповноважити представляти свої інтереси в Наглядовій Раді Товариства п.Ратайчика Грегорі Річарда і п.Роннінга Яна Івара

2. Вут Еріка Джозефуса Флорентіну, громадянин Нідерландів. Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані та інформація про попередню трудову діяльність не оприлюднюються через відсутність згоди фізичної особи. Володіє 0,0002% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

3. Равн-Крістенсоном Бьярке, громадянин Данії. Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані та інформація про попередню трудову діяльність не оприлюднюються через відсутність згоди фізичної особи. 27.03.2012 року на засіданні Наглядової ради обраний головою Наглядової ради на термін дії повноважень Наглядової ради. Володіє 0,0002% статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 27.03.20011 року на посаду Голови Правління Товариства строком на  3 роки обраний Гаврилюк Костянтин Якович. Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані та інформація про попередню трудову діяльність не оприлюднюються через відсутність згоди фізичної особи.

 Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 27.03.20011 року членами Правління Товариства строком на  3 роки обрано:

1. Яворську Ганну Володимирівну. Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані та інформація про попередню трудову діяльність не оприлюднюються через відсутність згоди фізичної особи. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. На засіданні правління, яке відбулося 27.03.2012 року, обрана заступником голови правління ПрАТ «Елопак-Фастів».

2. Діденка Сергія Олександровича. Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані та інформація про попередню трудову діяльність не оприлюднюються через відсутність згоди фізичної особи. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. На засіданні правління, яке відбулося 27.03.2012 року, обраний секретарем правління ПрАТ «Елопак-Фастів».

3. Кермена Олексія Дмитровича (паспорт СК 529301, виданий 18.02.1997 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області). Посади, які обіймав на протязі своєї трудової діяльності:  механік ТОВ «Агромехсервіс»; декларант Київської Торгово – промислової Палати; митний брокер, начальник відділу збуту, начальник відділу логістики і планування АТ «Елопак-Фастів», член правління АТ «Елопак-Фастів».  Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

4. Кирницького Юрія Антоновича ( паспорт КА 142367 виданий 29.04.1996 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України). Посади, які обіймав на протязі своєї трудової діяльності: інженер-лаборант ВАТ «Львівський нафто маслозавод»; менеджер із збуту, менеджер з комерційної діяльності НВП «Ерго»; менеджер із збуту ТОВ «Магнат»; менеджер із збуту ДП «Унікол-Інтегра-Схід»;  фахівець з оптимізації сировини та матеріалів ТОВ «Тамбрандс-Україна»; фахівець з управління проектами дослідного центру «Київмедпрепарат»; начальник служби контролю якості АТ «Елопак-Фастів». Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

5. Наконечну Олену Миколаївну. Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані та інформація про попередню трудову діяльність не оприлюднюються через відсутність згоди фізичної особи. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

6. Пархоменка Олександра Миколайовича ( паспорт СК № 684020, виданий 02.12.1997 року Фастівський МРВ ГУ МВС України в Київській області). Посади, які обіймав на протязі своєї трудової діяльності: пресувальник, накатник рулонів, машиніст машини для покриття паперу поліетиленовою плівкою, стереотипіст дільниці підготовки друкарських форм, інженер з підготовки виробництва, начальник відділу додрукарської підготовки АТ «Елопак – Фастів», член правління АТ «Елопак-Фастів». Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

 

Загальними зборами акціонерів 27.03.2012 року членами ревізійної комісії строком на 3 роки обрано:

1.Петрову Нелю Семенівну ( паспорт СК 417470, виданий 17.12.1996 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області). Посади, які обіймала на протязі своєї трудової діяльності: інженер-технолог заводу «Комуніст», майстер, технолог, старший майстер, начальник цеху, начальник відділу кадрів, спеціаліст з ведення реєстру, спеціаліст по роботі з акціонерами  АТ «Елопак – Фастів» голова ревізійної комісії АТ «Елопак-Фастів».  Володіє 0,0117%  статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Ревізійна комісія на своєму засіданні 27.03.2012 року  обрала її головою ревізійної комісії на період дії повноважень Ревізійної комісії.

2.Конончука Ігоря Васильовича (паспорт СК № 854632, виданий  26.06.1998 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області). Посади, які обіймав на протязі своєї трудової діяльності: матрос Латвійського морського пароплавства, слюсар-ремонтник, налагоджувальник, машиніст екструдера, начальник цеху Фастівського заводу споживчої тари, начальник цеху АТ „Елопак – Фастів”, з 2009 року – пенсіонер. Володіє 0,0117% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

3.Бойко Любов Пантеліївну ( паспорт СК 219086, виданий  21.05.1996 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області). обрано членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки.  Посади, які обіймала на протязі своєї трудової діяльності: інженер-технолог, старший інженер-технолог Артемівського спиртозаводу;  бактеріолог, інженер-лаборант, інженер з якості АТ «Елопак – Фастів». Володіє 0,0117%  статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

         

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Голова Правління                  ____________________            К.Я.Гаврилюк                 

 

 

3).  Особлива інформація емітента - ФАЙЛ 3  (завантажити файл)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛОПАК-ФАСТIВ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

            Приватне  акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження 

            08500 м.Фастiв Великоснiтинська, 67

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

            00418082

1.5. Міжміський код та телефон, факс

            044 5375343 044 5375342

1.6. Електронна поштова адреса

            Nelia.Petrova@elopak.kiev.ua

 

1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації -

1.8. Вид особливої інформації: прийняття рішення про викуп власних акцій

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 27.03.2012 року, прийнято рішення про викуп власних акцій. 

Період викупу – безстроково, починаючи з 01.05.2012року.

Порядок викупу акцій наступний:

Письмові заяви акціонерів щодо продажу акцій направляються Товариству  листом або подаються особисто фахівцю по роботі з акціонерами в робочі дні, починаючи  в період з 15 квітня 2012 року з 8-00 до 12-00 за адресою: 08500, м.Фастів, Київська область, вул.Великоснітинська, 67. У заяві зазначаються: прізвище, ім'я, по-батькові акціонера, ідентифікаційний номер, адреса проживання, кількість акцій, запропонованих до продажу, підпис акціонера. Рішення щодо викупу акцій приймаються правлінням Товариства по мірі надходження заяв з подальшим оформленням договорів купівлі-продажу згідно чинного законодавства. Термін оплати за викуплені акції - протягом десяти  робочих днів з дати внесення відповідних змін до реєстру власників у Зберігача.

Мета викупу акцій - їх наступна реалiзацiя. Ціна викупу була запропонована наглядовою радою Товариства і буде становити  66 грн. за одну акцію. При визначенні ціни викупу були враховані ціна оцінки акцій ПрАТ «Елопак- Фастів», зроблена незалежним оцінювачем ТОВ «Ірбіс»,   та фінансові можливості ПрАТ "Елопак- Фастів" в 2012 році.  

Номiнальна цiна однiєї акцiї 4,67 грн. Прибуток на одну акцiю за 2011 рiк склав 26,82 грн.

Тип акції - прості, форма існування акцій – бездокументарна.

Кількість акцій, що планується викупити, - 3173 акцій, що складає 0,589 % статутного капіталу.

Пакетом акцiй, що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв володiє компанiя "Elopak A.S." (Норвегiя) - 98,6156%.

Акцiї викупаються у невизначеного кола осiб. Викуп акцiй у членiв наглядової  ради не планується, члени правлiння акціями Товариства не володіють.

На момент прийняття рiшення Товариство володiє 4282 простими  iменними акціями, викупленими  Товариством раніше, що становить 0,795 % вiд загальної кiлькостi.

.Акцiї, що пропонуються до викупу, зареєстрованi Управлiнням ДКЦПФР по миєву та Київськiй обл. (свiдоцтво про державну реєстрацiю випуску акцiй № 369/10/1/10 вiд 03.09.2010 року, код ISIN UA4000088405)

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Голова Правління                  ____________________            К.Я.Гаврилюк                

  

 4).  Протокол зборів акціонерів  - ФАЙЛ 4  (завантажити файл)

 5).  Додаток 1 - ФАЙЛ 5  (завантажити файл)

 6).  Додаток 2 - ФАЙЛ 6  (завантажити файл)

 7).  Додаток 3 - ФАЙЛ 7  (завантажити файл)

 8).  Додаток 4 - ФАЙЛ 8  (завантажити файл)

 9).  Додаток 5 - ФАЙЛ 9  (завантажити файл)

10). Додаток 6 - ФАЙЛ 10  (завантажити файл)

11). Річна інформація емітента ЦП за 2011р. - ФАЙЛ 11  (завантажити файл)

12). Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента

 

 Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

Повідомлення  розміщено у стрічці новин

05.10.2012

 

1. Правління ПрАТ «Елопак-Фастів»  задовольнило заяву про звільнення 6 жовтня 2012 року за власним бажанням головного бухгалтера Сичевського Олександра Миколайовича ( паспорт ВМ 002023, виданий 16.06.1995 року Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області). На посаді перебував з 15 січня 2011 року. Не володіє акціями ВАТ"Елопак-Фастів". Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Правління призначило на посаду головного бухгалтера  Дудника Валерія Володимировича.  Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» паспортні дані та інформація про попередню трудову діяльність не оприлюднюються через відсутність згоди фізичної особи. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Голова правління  Гаврилюк Костянтин Якович 

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

2012

1). Повідомлення про виникнення особливої інформації

1.      Загальні відомості:

1.1.      Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство „Елопак – Фастів”

1.2.      Організаційно правова форма емітента ПрАТ

1.3.      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00418082

1.4.      Місцезнаходження емітента: Київська область, м.Фастів, вул.Великоснітинська, 67

1.5.      Міський код та факс: 00445375352

1.6.      Електронна поштова адреса: Nelia.Petrova@elopak.kiev.ua

1.7.      Вид особливої інформації: про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотка голосуючих акцій

  1.    Текст повідомлення:

08 лютого 2013 року Товариству стало відомо, що пакет акцій власника  – юридичної особи – нерезидента ТОВ «Елопак А.С.» (юридична адреса Індустрівейен, 30, 3430, Спіккестад, Норвегія) збільшився на 4282 прості іменні акції Емітента (0,794956% від статутного капіталу) та становить 535471 просту іменну акцію (99,410566922% від статутного капіталу).

 

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, і  визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

             Голова Правління ПрАТ „Елопак-Фастів”  Гаврилюк Костянтин Якович               

 

2). Інформація  про проведення загальних зборів акціонерів   ПрАТ «Елопак-Фастів»
 

Чергові загальні збори акціонерів (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства “Елопак-Фастів” (далі – Товариство) відбудуться

3 квітня 2013 року, об 11-00 в приміщенні актової зали  за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітинська, 67.

Реєстрація учасників Зборів здійснюється за зазначеною адресою у день проведення Зборів з 9-30 до 10-50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 29 березня 2013 року

 

Перелік питань, що виносяться на голосування,згідно з порядком денним:

  1. Обрання членів лічильної комісії
  2. Обрання голови та секретаря загальних зборів

  3. Затвердження регламенту роботи Зборів

  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік
  5. Звіт Правління про результати діяльності у 2012 році
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік

  7. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства щодо висновків по балансу та річному звіту   

   Товариства за 2012 рік
  8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік, прийняття рішення щодо виплати дивідендів за

   підсумками 2012 року

  9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2013 році

10.Внесення змін до Статуту ПрАТ «Елопак-Фастів»
11
.Викуп акцій власного випуску

 

Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, у робочі дні з 10 до 16 години за адресою: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітинська, 67. Також  за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше, ніж  за 10 днів до зазначеної вище дати скликання Зборів.

                                                                                                                                                                                Наглядова рада Товариства

 

       

       Основні   показники   фінансово-господарської   діяльності  підприємства   (тис.грн.)
 

Найменування показника

                                              

Період

      Звітний                          Попередній

2012

2011

Усього активів

161608

168442

Основні засоби

45060

50449

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

21459

16437

Сумарна дебіторська заборгованість

67055

74212

Грошові кошти та їх еквіваленти

3642

5045

Нерозподілений прибуток

4274

14450

Власний капітал

109051

118931

Статутний капітал

2515

2515

Довгострокові зобов'язання

636

3969

Поточні зобов'язання

50305

44030

Чистий прибуток (збиток)

7,93

26,82

Середньорічна кількість акцій (шт.)

538646

538646

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

 

63

 

3034

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

4,2

212,38

власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

230

232

3). Повідомлення про виникнення особливої інформації

Загальними зборами акціонерів, які відбулися 03.04.2013 року прийнято рішення провести  викуп акцій власного випуску.

Період викупу – з 15.05.2013 року по 15.12.2013 року. Мета викупу акцій - їх наступна реалiзацiя. Ціна викупу була запропонована наглядовою радою Товариства, при визначенні ціни викупу були врахована оцінка запропонованого до викупу  пакета акцій ПрАТ «Елопак- Фастів», зроблена незалежним оцінювачем ТОВ «Ірбіс», та фінансові можливості Товариства  в 2013 році.

Номiнальна цiна однiєї акцiї 4,67 грн. Запропонована ціна викупу - 66 грн. за одну акцію. Прибуток на одну акцiю у 2012 році склав 7,93 грн.

Тип акції - прості, форма існування акцій – бездокументарна. Кількість акцій, що планується викупити, - 3110 акцій, що складає 0,577 % статутного капіталу.

Порядок викупу акцій наступний: письмові заяви акціонерів щодо продажу акцій направляються Товариству  листом або подаються особисто секретарю правління в робочі дні, починаючи  з 25 квітня 2013 року з 8-00 до 12-00 за адресою: 08500, м.Фастів, Київська область, вул.Великоснітинська, 67. У заяві зазначаються: прізвище, ім'я, по-батькові акціонера, ідентифікаційний номер, адреса проживання, кількість акцій, запропонованих до продажу, підпис акціонера. Рішення щодо викупу акцій приймаються правлінням Товариства по мірі надходження заяв з подальшим оформленням договорів купівлі-продажу згідно чинного законодавства. Термін оплати за викуплені акції - протягом десяти  робочих днів з дати внесення відповідних змін до реєстру власників у Зберігача.

Пакетом акцiй, що перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв володiє компанiя "Elopak A.С." (Норвегiя) - 99,4106%.

Акцiї викупаються у невизначеного кола осiб. Викуп акцій у членів Наглядової ради Товариства не планується. Члени Правління акціями Товариства не володіють.

На момент прийняття рiшення Товариство володiє 63 простими  iменними акціями, викупленими  Товариством у серпні 2012 року, що становить 0,117 % вiд загальної кiлькостi.

Акцiї, що пропонуються до викупу, зареєстрованi Управлiнням ДКЦПФР по м.Києву та Київськiй обл. (свiдоцтво про державну реєстрацiю випуску акцiй № 369/10/1/10 вiд 03.09.2010 року, код ISIN UA4000088405)

4). Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік -  ФАЙЛ 12  (завантажити файл)

5). Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Вид особливої інформації: про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотка голосуючих акцій

 

2. Текст повідомлення:

20 серпня 2013 року емітенту стало відомо, що пакет акцій власника – юридичної особи – нерезидента «Елопак АС»/ «Elopak AS» (юридична адреса: Індастрівейен, 30, 3430, Спіккестад, Норвегія) збільшився на 63 прості іменні акції Емітента (0,0117% від статутного капіталу) та становить 535534 простих іменних акцій (99,4223% від статутного капіталу).

 

Голова Правління ПрАТ «Елопак-Фастів» Гаврилюк Костянтин Якович

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

2013

1). Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів - ФАЙЛ 13 (завантажити файл)

2). Протокол №26 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Елопак-Фастів" - ФАЙЛ 14 (завантажити файл)

3). Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік -  ФАЙЛ 15  (завантажити файл)

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

2014

1). Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів - ФАЙЛ 16 (завантажити файл)

2). Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - ФАЙЛ 17 (завантажити файл)

3). Протокол №27 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Елопак-Фастів" - ФАЙЛ 18 (завантажити файл)

4). Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік -  ФАЙЛ 19  (завантажити файл)

 

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

 

2015

1). Повідомлення про виникнення особливої інформації- ФАЙЛ 20  (завантажити файл)

2). Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів - ФАЙЛ 21 (завантажити файл)

3). Інформація для акціонерів - ФАЙЛ 22 (завантажити файл)

4). Повідомлення про виникнення особливої інформації - ФАЙЛ 23 (завантажити файл)

5). Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік -  ФАЙЛ 24  (завантажити файл)

 

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

2016

1). Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів- ФАЙЛ 25 (завантажити файл)

2). Особлива інформація про зміну складу посадових осіб  - ФАЙЛ 26 (завантажити файл)

3). Річна інформація емітента цінних паперів (2015) - ФАЙЛ 27 (завантажити файл)

4). Повідомлення про виникнення особливої інформації- ФАЙЛ 28 (завантажити файл)

 

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

2017

1). Повідомлення про скликання чергових зборів акціонерів - ФАЙЛ 29 (завантажити файл)

2). Повідомлення про виникнення особливої інформації- ФАЙЛ 30 (завантажити файл)

3). Повідомлення про виникнення особливої інформації- ФАЙЛ 31 (завантажити файл)

4). Річна інформація емітента цінних паперів (2016) - ФАЙЛ 32 (завантажити файл)

5). Протокол загальних зборів акціонерів №29 від 20.04.2017р. - ФАЙЛ 33 (завантажити файл)

6). Інформація для акціонерів згідно Закону України "Про національну депозитарну систему" - ФАЙЛ 34           (завантажити файл)

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

2018

1). Повідомлення про скликання чергових зборів акціонерів - ФАЙЛ 35 (завантажити файл)

2). Повідомлення про виникнення особливої інформації (29.03.2018) - ФАЙЛ 36 (завантажити файл)

3). Повідомлення про виникнення особливої інформації (03.04.2018) - ФАЙЛ 37 (завантажити файл)

4). Повідомлення про виникнення особливої інформації (13.04.2018) - ФАЙЛ 38 (завантажити файл)

5). Повідомлення про виникнення особливої інформації (16.04.2018) - ФАЙЛ 39 (завантажити файл)

6). Повідомлення про виникнення особливої інформації (17.04.2018) - ФАЙЛ 40 (завантажити файл)

7). Повідомлення про виникнення особливої інформації (17.04.2018) - ФАЙЛ 41 (завантажити файл)

8). Річна інформація емітента цінних паперів (2017) - ФАЙЛ 42 (завантажити файл)

9). Повідомлення про виникнення особливої інформації (07.06.2018) - ФАЙЛ 43 (завантажити файл)

10). Повідомлення про виникнення особливої інформації (07.08.2018) - ФАЙЛ 44 (завантажити файл)

11). Рішення наглядової ради (15.08.2018) - ФАЙЛ 45 (завантажити файл)

12). Повідомлення про виникнення особливої інформації (15.08.2018) - ФАЙЛ 46 (завантажити файл)

13). Повідомлення про намір скористатися правом на викуп акцій ПрАТ "Елопак-Фастів" - ФАЙЛ 47 (завантажити файл)

14). Протокол №58 засідання  Наглядової ради  ПрАТ "Елопак-Фастів" - ФАЙЛ 48 (завантажити файл)

15). Повідомлення про виникнення особливої інформації (03.12.2018) - ФАЙЛ 49 (завантажити файл)

16). Публічна безвідклична вимога про придбання акцій у всіх власників акцій (від 14.12.2018) - ФАЙЛ 50 (завантажити файл)

17). Відомості про надсилання та отримання публічної  безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій - ФАЙЛ 51 (завантажити файл)

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

2019

1). Повідомлення про виникнення особливої інформації (21.02.2019) - ФАЙЛ 52 (завантажити файл)

http://www.elopak.ho.ua/i8.gif

http://www.elopak.ho.ua/i6.gif

Остання редакція сайту - 26.02.2019  р.